Cidadanía de Santa Lucía Proxectos inmobiliarios

Cidadanía de Santa Lucía Proxectos inmobiliarios


O Consello de Ministros considerará que os proxectos inmobiliarios se incluirán na lista aprobada para o Programa de cidadanía por investimento. Os proxectos inmobiliarios aprobados divídense en dúas grandes categorías:

  1. Hoteis e resorts de gran gama
  2. Propiedades boutique de alta gama

Unha vez aprobado, o proxecto inmobiliario está dispoñible para os investimentos cualificados dos solicitantes de cidadanía por investimento.

Cidadanía de Santa Lucía Proxectos inmobiliarios

O solicitante está obrigado a executar un acordo de compra e venda vinculante para un investimento nun proxecto inmobiliario aprobado. Os investimentos, iguais ao prezo de compra acordado, deposítanse nunha conta de depósito irrevogable aprobada xestionada conxuntamente polo promotor e a Unidade de Cidadanía por Investimento en Santa Lucía.

Unha vez aprobada a solicitude de cidadanía mediante un investimento nun proxecto inmobiliario, requirirase o seguinte investimento mínimo:

  • Solicitante principal: 300,000 dólares