Cidadanía de Santa Lucía Proxectos empresariais

Cidadanía de Santa Lucía Proxectos empresariais


O Consello de Ministros considerará que os proxectos empresariais se incluirán na lista aprobada para o Programa de cidadanía por investimento.

Os proxectos empresariais aprobados entran en sete (7) grandes categorías:

  1.  Restaurantes especializados
  2.  Portos e portos de cruceiros
  3.  Centros de procesamento agro
  4.  Produtos farmacéuticos
  5.  Portos, pontes, estradas e estradas
  6.  Institucións e instalacións de investigación
  7.  Universidades offshore

Unha vez aprobado, o proxecto empresarial queda dispoñible para os investimentos cualificados dos solicitantes de cidadanía por investimento. 

Cidadanía de Santa Lucía Proxectos empresariais

Unha vez aprobada a solicitude de cidadanía mediante un investimento nun proxecto empresarial aprobado, requirirase o seguinte investimento mínimo:

1 opción - Un único solicitante.

  • Un investimento mínimo de 3,500,000 dólares EUA

2 opción - Máis dun solicitante (joint venture).

  • Un investimento mínimo de 6,000,000 de dólares estadounidenses con cada solicitante que contribúa como mínimo a 1,000,000 de dólares estadounidenses