Cidadanía Fondo Nacional Económico Santa Lucía

Cidadanía Santa Lucía Económico Nacional Fondo


O Fondo Económico Nacional de Santa Lucía é un fondo especial establecido na sección 33 da Lei de cidadanía mediante investimento co único propósito de recibir investimentos cualificativos en efectivo para financiar proxectos patrocinados polo goberno.

Cada ano ten que solicitar ao Ministro de Facenda a aprobación do Parlamento para a asignación de fondos con fins determinados.   

Unha vez aprobada a solicitude de cidadanía mediante un investimento no Fondo Económico Nacional de Santa Lucía, é necesario o investimento mínimo seguinte:

  • Solicitante único: 100,000 dólares estadounidenses
  • Solicitante co cónxuxe: US $ 140,000
  • Solicitante co cónxuxe e ata outros dous dependentes: 150,000 dólares estadounidenses
  • Cada dependente adicional cualificado, de calquera idade: 25,000 dólares EUA
  • Cada dependente que reúna os requisitos ademais dunha familia de catro (a familia inclúe un cónxuxe): 15,000 dólares

Cidadanía Santa Lucía Económico Nacional Fondo

ADICIÓN DE DEPENDENTES QULAIFICANTES DUN CIDADÁ

  • Neno recentemente nado dun cidadán de doce meses ou menos: 500 dólares estadounidenses
  • Cónxuxe dun cidadán: US $ 35,000
  • Dependente cualificador doutro cidadán que non sexa cónxuxe: 25,000 dólares