Cidadanía de Bonos de goberno de Santa Lucía

Cidadanía de Bonos de goberno de Santa Lucía


A cidadanía por investimento pódese facer mediante a compra de títulos do goberno que non teñan xuros. Estes bonos deben estar rexistrados e permanecer a nome do solicitante durante un período de cinco (5) anos desde a data da primeira emisión e non atraer unha taxa de interese.

Cidadanía de Bonos de goberno de Santa Lucía

Unha vez aprobada a solicitude de cidadanía mediante un investimento en títulos do goberno, requirirase o seguinte investimento mínimo:

  • Solicitante que solicite: 500,000 dólares
  • Solicitante con cónxuxe: 535,000 dólares
  • Solicitante que solicita co cónxuxe e ata outros dous (2) dependentes que reúnen os requisitos: 550,000 dólares EUA
  • Cada dependente de cualificación adicional: 25,000 dólares